Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến

Chính sách đảm bảo quyền riêng tư hợp pháp của người sử dụng ứng dụng DVCTT.

Xin hãy đọc kỹ những quy định trong bản chính sách này. Nếu quý vị không đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi, xin đừng sử dụng ứng dụng DVCTT

Bằng việc sử dụng ứng dụng DVCTT, quý vị đã đồng ý những điều khoản của chính sách của ứng dụng DVCTT về quyền riêng tư được trình bày sau đây.

Tự động thu thập các thông tin không thuộc cá nhân

ứng dụng DVCTT cam kết bảo vệ quyền riêng tư của những người viếng thăm ứng dụng DVCTT

Xin lưu ý rằng ứng dụng DVCTT có thể cung cấp các số liệu thống kê tổng hợp về các khách viếng thăm, hình thức kết nối vào ứng dụng DVCTT và các thông tin liên quan đến ứng dụng DVCTT cho những bên thứ ba có uy tín, nhưng những thống kê này sẽ không chứa các thông tin nhận diện cá nhân.

Ứng dụng DVCTT có thể sử dụng những thông tin này để đáp ứng các yêu cầu của quý vị, hoặc liên lạc với quý vị bằng email để gửi thông tin về hoạt động và các sự kiện của chúng tôi.

Ngoài những thông tin cá nhân mà quý vị có thể cung cấp cho ứng dụng DVCTT, ứng dụng DVCTT có thể sử dụng công nghệ cho phép thu thập một số thông tin kỹ thuật của quý vị như địa chỉ giao thức Internet, hệ điều hành trên máy tính, kiểu trình duyệt, các kiểu lưu thông mạng và địa chỉ của bất kỳ trang web liên quan nào.

Bảo mật

Xin lưu ý rằng luôn có những rủi ro gắn với việc cung cấp dữ liệu cá nhân một cách trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua Internet và không có hệ thống công nghệ nào tuyệt đối an toàn để chống lại sự quấy nhiễu hoặc hacker.

Tuy nhiên, ứng dụng DVCTT luôn cố gắng sử dụng các biện pháp thích hợp để ngăn cản và giảm thiểu những rủi ro của việc truy cập trái phép, sử dụng không đúng đắn và không chính xác các thông tin cá nhân của quý vị.

Tính chính xác của thông tin thu thập

Ứng dụng DVCTT có thể bổ sung, sửa chữa hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không hoàn chỉnh, không chính xác hoặc lạc hậu mà ứng dụng DVCTT có được liên quan đến hoạt động của ứng dụng DVCTT.

Nhận diện khách viếng thăm

Đôi khi thông tin có thể được đưa vào máy tính của quý vị để cho phép chúng tôi nhận diện quý vị. Thông tin này thường được gọi là các “cookies”. Qua việc cho biết cách thức và thời gian mà các khách hàng viếng thăm ứng dụng DVCTT này, thông tin này có thể giúp ứng dụng DVCTT tiếp tục cải thiện.

Thay đổi chính sách riêng tư

Ứng dụng DVCTT có thể thay đổi chính sách về quyền riêng tư này, hoặc thay đổi, sửa đổi hoặc rút lại sự truy cập đến ứng dụng DVCTT, hoặc nội dung của những trang này vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo trước.

Ứng dụng DVCTT